11 เมษายน 2562 "ยักษ์เขียว ฮักขอนแก่น" ถึงเชียงรายแล้ว ช่วยฟอกอากาศในอำเภอแม่สาย

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190411072318187

ทีมชุดเฉพาะกิจจิตอาสา ในนามทีม ERIG ขอนแก่นและเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันนำทีมงาน “ยักษ์เขียว ฮักขอนแก่น” ออกเดินทางเมื่อเช้าวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 จากประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งหน้าไปสู่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อเวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา และเดินทางถึงจุดจอดรถที่ลานกว้างหลังโรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฟอกอากาศนี้ มีการติดตั้งเครื่องดูดอากาศโดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนทั้งสถานที่ กระแสไฟฟ้า และการปฏิบัติการเดินเครื่อง รวมถึงการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง  จากรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายฝ่ายชายแดน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ประสานข้อมูลในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมทั้งเทศบาลตำบลเวียงพางคำที่มาให้การสนับสนุนน้ำสะอาดเพื่อเติมเข้าไปในระบบอีกด้วย โดยหลักการทำงานเครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 หรือยักษ์เขียวเครื่องนี้ เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ภาพน้ำดึงธาตุดิน ฝุ่น (PM 2.5) ให้มาเกาะตัวกันไม่ให้ดินฝุ่น (PM 2.5) แตกสลายในอากาศ เครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 เครื่องนี้จึงเป็นเครื่องดูดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ใช้สำหรับฟอกอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่โล่ง หรืออากาศภายนอกอาคาร สถานที่ต่าง  โดยการใช้หลักการดูดอากาศผ่านช่องกรวยดูดอากาศ High Velocity เข้ามาในระบบเพื่อบำบัดการฟอกอากาศและใช้หลักการหลาย  วิธีการในเครื่องเดียว ประกอบด้วยการใช้วิธีการสร้างแรงหนีศูนย์กลางที่กระทำต่อโมเลกุลของสารแขวนลอยอันเกิดจากการหมุน การตกของฝุ่นเนื่องจากน้ำหนักฝุ่น การใช้ระบบโอโซนในการฆ่าเชื้อโรค การกรองน้ำเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ในระบบการล้างระบบการกรองแบบย้อนกลับและการเติมอากาศที่สะอาด ด้วยความดันของอากาศที่เป็นบวก ซึ่งจะเป็นการปล่อยอากาศบริสุทธิ์มายังบริเวณที่ติดตั้งเครื่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมฝุ่น PM 2.5 เพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่น บรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเพื่อรักษาคุณภาพของอากาศบริเวณโดยรอบและบริเวณใกล้เคียงไว้ในระดับไม่เกินมาตรฐาน ตลอดจนเป็นการปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดการเพื่อควบคุมฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย สำหรับการเปิดปฏิบัติการฟอกอากาศเครื่องนี้ มีแผนปฏิบัติการ ดังนี้ คือ เปิดทำงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในระยะแรก เป็นเวลา 3 วัน โดยเดินระบบแล้วจะหมุนเวียนน้ำ แล้วแยกตะกอนฝุ่นละออง ก่อนนำน้ำกลับเข้าไปหล่อเลี้ยงระบบการกรองต่อไป ส่วนผงฝุ่นละอองขนาดเล็กที่บริเวณแผ่นกรองจะถูกคัดแยกออกมาแล้วนำไปบำบัด เพื่อรักษาระบบดูดอากาศให้ลดปริมาณค่าฝุ่นละอองในอากาศให้ได้ผลในเชิงปริมาณอีกด้วย อีกทั้ง ยังสามารถดูดละอองที่มีขนาด 2.5 ในรัศมี 3 ตารางกิโลเมตร ช่วยฟอกอากาศได้ 700,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวันที่เป็นพลังงานสะอาดควบคู่กับกระแสไฟฟ้าในช่วงกลางคืน เครื่องต้นแบบนี้ใช้ค่าก่อสร้างประมาณ 400,000 บาท จะพัฒนาให้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาลง ซึ่งจะสามารถฟอกอากาศให้สดชื่นไร้ละอองฝุ่นควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ